Má to zmysel

Úvod

Má to zmysel

údaje k poukázaniu 2% z dane:
Názov: Občianske združenie Žitavská komunita
Sídlo: Sídlisko Žitava 1403/19, 95201 Vráble
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37853791

FORMULÁR NA STIAHNUTIE (doc)

Dávame zmysel vašim dvom percentám !
PODPORTE NÁS !

model1

Trojrozmerný model Zemného hradu “Fidvár” – symbol Občianského združenia ŽITAVSKÁ KOMUNITA
© Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA

Preambula
Považujúc princípy regionalizmu, osobnej slobody, zodpovednosti,
tolerancie a porozumenia za základ občianskej demokratickej
spoločnosti rozhodli sme sa založiť
Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA.
/31. marec 2003/

Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist