Má to zmysel

Granty

GRANT Nadácie Ekopolis

Rozhodnutím Správnej rady Nadácie Ekopolis zo dňa 3. apríla 2006 bol Občianskemu združeniu ŽITAVSKÁ KOMUNITA poskytnutý grant v rámci programu Ľudia pre stromy vo výške 80.000,- Sk na realizáciu projektu „Oddychová plocha Park Žitava – sadovnícke úpravy“, keď rozhodujúcu finančnú čiastku združenie použije na nákup 1137 ks sadeníc listnatých, ihličnatých a stálozelených krov. Časť finančných prostriedkov bola použitá na prezentačnú akciu 6.10.2006 za účasti verejnosti a spolupracujúcich subjektov, spojenú s mediálnou prezentáciou čiastkového projektu výsadby krovín v rámci novobudovanej parkovej plochy. V rámci 1. kola bolo do grantového programu prihlásených celkovo 314 projektom, pričom 1.300.000,-Sk poskytnutých Nadácii Ekopolis spoločnosťou SK SKANSKA bolo prerozdelených 20 projektom
Na základe hodnotenia úspešnosti I. ročníka grantového programu Ľudia pre stromy, Správna rada Nadácie Ekopolis rozhodla, že projekt sadovníckych úprav na Parku Žitava vo Vrábľoch realizovaný Občianskym združením ŽITAVSKÁ KOMUNITA patril medzi tri najlepšie projekty, týkajúce sa úpravy lokality a výsadby zelene.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    

Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist